Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste

Laatimispvm: 25.5.2018
 • Rekisterinpitäjä
  TaRiNi Oy / Hellahuone BePop
  Y-tunnus 2444594-4
  Yrjönkatu 22
  28100 Pori
 • Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Marko Lindfors
  040 5485 465
  marko@hellahuone.com
  TaRiNi Oy / Hellahuone BePop
  Yrjönkatu 22
  28100 Pori
 • Rekisterin nimi
  Tarini Oy tarjouspyyntö- ja lounaslistarekisteri.
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Tarjouspyyntöjen hallinta.
 • Rekisterin tietosisältö
  Tarjouspyyntörekisteri sisältämät tiedot:
  5.1 Henkilötiedot
  5.1.1 Järjestäjä
  5.1.2 Tilaisuus
  5.1.3 Ajankohta
  5.1.4 Osallistujamäärä
  5.1.5 Tarjoilut
  5.1.6 Yhteyshenkilö
  5.1.7 Puhelinnumero
  5.1.8 Sähköpostiosoite
  5.1.9 Juhlapaikka
  5.1.10 Muuta yleistä
 • Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tiedot: Asiakkaiden jättämät tiedot tarjouspyyntöjen yhteydessä sekä lounalistalle liittyessään.
 • Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Tarini Oy:n ulkopuolelle.
 • Rekisterin suojauksen periaatteet
  8.1. Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  8.2. Palvelimelle talletetut tiedot
  Rekisteritietokanta säilytetään palomuurilla ja virustorjuntaohjelmistolla suojatulla palvelimella. Pääsy palvelimelle on vain Tarini Oy:n työntekijöillä ja palvelimen ylläpitohenkilöstöllä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 • Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu tarjouspyyntö ja lounaslistarekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
  9.2 Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia tarjouspyyntö ja lounaslistarekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3 Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.
  9.4 Tarjouspyyntörekisterin sisältämät tiedot poistetaan kokonaisuudessaan 1 kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Lounaslistarekisterin tiedot ovat asiakkaiden itse poistettavissa tai ne poistetaan asiakkaan toimittaessa kirjallisen tietojen poistopyynnön.
 • Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

 

Erja ja Marko

Satakunnan Keittiömestarit

Lounaalla tänään Tiistai 23.4.2024

Hellahuone BePop

Häränlihapata Roquefort (L,G)    
Janssoninkiusausta (L,G)    
Smetanaista punakaalilaatkkoa (L,G)    
Savuporo-juustokeittoa (L,G)    

Hellahuone Käyttöauto

Häränlihapata Roquefort (L,G)    
Janssoninkiusausta (L,G)    
Smetanaista punakaalilaatkkoa (L,G)    
Savuporo-juustokeittoa (L,G)    

Katso viikon lounaslista

Hellahuone Facebookissa Hellahuone Facebookissa

2012 - 2024 © Hellahuone & Dynamic Solutions